Liczenie osób w drzwiach otwieranych do środka Instrukcja obsługi - wersja robocza
Data Sheet TPS Manual.
Ulotka Przykład oprogramowania sterownika
TPS-210 zamontowany w drzwiach

Rewelacyjne fotokomórki serii TPSXXX zostały stworzone przez firmę Cedes specjalnie z myślą o liczeniu przechodzących osób. Sam ten fakt daje temu czujnikowi ogromną przewagę nad fotokomórkami ogólnego użytku, zarówno barierami podczerwieni jak i czujnikami pasywnej podczerwieni.

Podstawowe zalety fotokomórki:

  • Czujnik całkowicie jednoelementowy, montaż z jednej strony.
  • Możliwość montażu pionowego "liczenie z góry" oraz klasycznego, poziomego.
  • Możliwość liczenia osób w drzwiach otwieranych do środka
  • Możliwość tworzenia inteligentnych kurtyn, liczących osoby idące obok siebie.
  • Możliwość określenia wzrostu liczonych osób.
  • TPS210 - wersja rozpoznająca, czy osoba wchodzi czy wychodzi i dwa niezależne wyjścia sygnałowe, jedno sygnalizujące wejścia, a drugie wyjścia osób.
  • TPS200 - wersja licząca osoby w dwóch kategoriach wysokości, umożliwiająca oddzielne liczenie dzieci i dorosłych - idealne rozwiązanie do parków zabaw dla dzieci -  dwa niezależne wyjścia dla każdej kategorii.
  • Wbudowany kontroler dokonujący całkowitej analizy sygnału - na wyjściu czujnika gotowy sygnał cyfrowy informujący o zdarzeniu.
Widok optyki czujnika TPs210
Widok optyki czujnika po zdjęciu osłony.

Fotokomórka TPSxxx jest aktywnym czujnikiem podczerwieni, działa na podstawie analizy promieni odbitych od liczonego obiektu. Czujnik wysyła wąską, podwójną wiązkę promieniowania, szerokości kilku centymetrów. Na podstawie powracającego do czujnika promieniowania odbitego od przechodzącej osoby, czujnik jest w stanie określić odległość osoby od czujnika, czyli pośrednio jej wzrost oraz kierunek, w jakim osoba się przemieszcza. Możliwa jest regulacja maksymalnej odległości wykrywanej osoby od czujnika w zakresie od 0,3 do 2m.

Czujnik TPS210 widok

Widok czujnika.
Czujniki TPSXXX współpracują z naszymi licznikami LEIC4650 o451, o461, o471. W przypadku czujnika TPS100 i TPS200, liczniki należy konfigurować do dzielenia przez 2. W przypadku czujnika TPS210 nie ustawiamy dzielenia przez dwa i system liczy tylko osoby wchodzące.
Czujniki TPS210 bez żadnego dodatkowego urządzenia mogą sterować sygnałem akustycznym, informującym, że do pomieszczenia weszła osoba. Może także sygnalizować innym rodzajem dźwięku o wyjściu każdej osoby.

Podstawowe dane techniczne

Napięcie zasilania
10 do 30VDC
Pobór prądu
40mA max
Zakres ustawianych maksymalnych odległości detekcji 0,3 - 2 metry
Rodzaj wyjścia
PNP NO
Maksymalne obciążenie wyjścia
50mA
Klasa szczelności
IP65
Temperatura pracy -20 do +65 °C
Gabaryty 150x48x26

Wykorzystanie czujnika TPS-210 do liczenia osób w drzwiach otwieranych do środka. PDF

Rysunek poniżej przedstawia sposób zamontowania czujnika TPS-210 (1) nad drzwiami otwieranymi do środka, do systemu liczenia osób. Rozwiązanie to jest dość proste w realizacji. Umożliwia skuteczne liczenie osób wchodzących w typowy sposób do pomieszczenia i eliminację zakłóceń wywołanych otwieraniem drzwi. Ponieważ wiązka czujnika nie pokrywa całego wejścia, przy szerszych drzwiach jest możliwość przecisnąć się obok wiązki bez policzenia. Nie jest to duża wada, klienci nie będą tak wchodzić, gdyż jest to niewygodne, możliwe jest za to wchodzenie do pomieszczenia pracownikom bez naliczania. Aby wyeliminować liczenie drzwi, trzeba do nich przymocować lekki daszek (2), prawie na równo z górną krawędzią drzwi o takiej szerokości, aby skutecznie przecinał wiązkę promieniowania czujnika, gdy drzwi są zamknięte. Odległość wiązki od płaszczyzny drzwi i muru musi wynosić minimum 10cm. Licznik będzie liczył tylko osoby wchodzące, wychodzące będą ignorowane. Do czujnika zaleca się stosować liczniki LEIC-4650 w wersjach o401, o451 i o461. Jedynka na końcu symbolu oznacza, ze licznik jest przystosowany do czujników PNP/DO. (wszyskie wymiary w cm.)


Liczenie osób w drzwiach otwieranych do środka Instrukcja obsługi - wersja robocza
Data Sheet TPS Manual.
Ulotka Przykład oprogramowania sterownika