Powrót do poprzedniej stony Oferta/cennik firmy LETRONIK

Czujnik dwustrumieniowy LES270S do licznika LEIC4650 o465.
Nadajnik LES170T i odbiornik LES270R

Przeznaczenie

Dwu-strumieniowy czujnik LES270S przeznaczony jest do systemów z rozpoznawaniem kierunku, liczących tylko osoby wchodzące (z licznikami LEIC-4650 o455, o465), lub podających liczbę zarówno osób wchodzących jak i wychodzących (z licznikami LEIC-4650 o770).

Właściwości.

  • Mały czas reakcji;
  • Szeroki rozstaw czujników;
  • Bardzo duża oporność na zakłócenia elektryczne i magnetyczne , w tym na promieniowanie anten akusto-magnetycznych;
  • Bardzo duża odporność na obce oświetlenie;
  • Estetyczna mocna i praktyczna obudowa.


Rozmieszczenie urządzeń.

fotokomórka LES270R
Odbiornik LES270R

Odbiornik i nadajnik należy umieścić na ścianach lub podporach na dokładnie na przeciw siebie. Dopuszczalna odchyłka osi czujników 3cm . Podłoża muszą być równoległe. Wybrać należy miejsce, gdzie klienci przechodzą nie zatrzymując się i nie zawracając. Pomiędzy urządzeniami nie powinny się przemieszczać inne przedmioty, bo będą liczone. Zalecana wysokość montażu 1,2 do 1,4m.

fotokomórka LES170T
Nadajnik LES170TOtwieranie obudowy.

otwieranie obudowy czujnika LES270S

Odpowiednich rozmiarów wkrętak wciskać w szczelinę zamka. Nie naciskać zaczepu, tylko wciskać wkrętak w szczelinę nad zaczepem.


Połączenia.

fotokomórka LES270R widok złączy

fotokomórka LES270R widok złączy

Odbiornik LES270R W środku wygodna, rozdzielna, cztero-kontaktowa kostka.
Zgodnie z zamieszczonym opisem podłączamy do licznika LEIC4650 o465: + - zasilanie 1,2 sygnały.

Nadajnik LES170T W środku wygodna, rozdzielna, dwu-kontaktowa kostka.
Zgodnie z zamieszczonym opisem podłączamy do licznika LEIC4650 o465: + - zasilanie

Dane techniczne:

Parametr.

Nadajnik LES170T

Odbiornik LES270R

Wymiary

130x70x30mm

Masa

0,080kg

0,090kg

Napięcie zasilania

10-30Vdc

Rozstaw sensorów

-

80mm

Czas reakcji sensorów

-

5ms

Odporność na obce oświetlenie

-

100klx

Zalecany odstęp nadajnik - odbiornik

2-7m

Maksymalny odstęp nadajnik - odbiornik

10m

Zalecane liczniki.

LEIC4650 o455 o465


Powrót do poprzedniej stony Oferta/cennik firmy LETRONIK
Aktualizacja 2011 09 21 w3.org