Powrót do poprzedniej stony Oferta/cennik firmy LETRONIK

Ekonomiczny czujnik refleksyjny ELS 300RT/-L.

fotokomórka ELS 300RT jasna fotokomórka ELS 300RT czarna.

1. Zalety.

  • Prosta instalacja.
  • Małe wymiary.
  • Bardzo mały czas reakcji - dokładne liczenie.
  • Łatwy montaż natynkowy.
  • Umiarkowana cena.

2. Przeznaczenie.

Czujnik ELS 300RT/L przeznaczony jest do systemów liczenia osób. Jest to ekonomiczny czujnik refleksyjny, zintegrowany nadajnik i odbiornik, współpracujący z reflektorem umieszczonym naprzeciwko. Dzięki systemowi refleksyjnemu upraszcza się okablowanie, gdyż nie trzeba przewodu przeciągać na drugą stronę wejścia. Czujnik nie jest przeznaczony do systemów bezpieczeństwa - nie nadaje się do ochrony życia i zdrowia oraz mienia.

3. Dane techniczne.

Wymiary czujnika, mm

65x42x33mm

Masa czujnika kg

0,043

Dostępne kolory

mleczny i czarny

Wymiary reflektora, mm

d85x7

105x105x8

105x105x8

wersja czujnika

ELS 300RT

ELS 300RT-L

Maksymalna odległość czujnik - reflektor, m

4

6

10

Czas reakcji msek

5

Napięcie zasilania VDC

10 - 30

Polaryzacja wyjścia

NPN-LO (zwiera do masy - minusa jak do odbiornika docierają promienie nadajnika)

Maksymalna szerokość strefy martwej, m

do 0,5;

do 1

wersja czujnika.

ELS 300RT

ELS 300RT-L

Zalecana wysokość montażu, m

1,2 - 1,4

4. Schemat  rozmieszczenia elementów systemu.

Schemat rozmieszczenia fotokomórki
Reflektor D84 zasięg 4m Reflektor 100x100 zasięg:
ELS 300RT- 6m
ELS300RT-L -10m
e39r7 rq100ba

5. Strefa martwa.

Strefa martwa to właściwość czujnika polegająca na tym, że osoby przechodzące w pobliżu czujnika, w odległości do 0,5m mogą być błędnie liczone - wcale lub podwójnie. Dlatego należy czujnik tak umieścić, aby osoby nie przechodziły blisko czujnika. Często same umiejscowienie czujnika to zapewnia, można także osunąć ruch osób od czujnika jakąś przeszkodą, kwiatami, manekinem, regałem itp.

6. Opis wyprowadzeń i schemat podłączenia do licznika.

schemat
Opis złącz w czujniku Sygnał Opis złącz w liczniku
+ +zasilania +
- -zasilania -
o sygnał wyjściowy 1


7.Montaż w kolumnie Nice MOCF2

Fotokomórka ELS300 w kolumnie Nice MOCF2 reflektor do fotokomórki refleksyjnej w kolumnie MOCF2
Czujnik można zamontować w kolumnie Nice MOCF2. Należy przykleić podstawę obudowy taśmą dwustronną do kolumny. Reflektor E39-R7 też można umieścić w kolumnie MOCF2. Jeżeli pozwala na to szerokość przejścia, można także umieścić reflektor na ścianie na przeciwko kolumny z czujnikiem, obniża się wtedy koszty o cenę kolumny.


Download.
Instrukcja.pdf ceny reflektorów Kolumna  MOCF2

Powrót do poprzedniej stony Oferta/cennik firmy LETRONIK
Aktualizacja 2010 03 22 w3.org